Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Projektledare, fastighetsstrategier och lokalförsörjning

Om tjänsten

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service.
Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.

Det är en fråga om demokrati.

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad ger service och rådgivning samt bevakar medlemmarnas intressen när det gäller miljö och energi, planering och byggande, trafik och fastighetsfrågor samt IT och hållbar lokal och regional utveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Vi har ett intressant vikariat för dig som vill jobba med fastighetsstrategier och lokalförsörjning.

Kommuner och landsting är regelmässigt den största fastighetsägaren på de lokala fastighetsmarknaderna. Tillsammans äger och förvaltar de ca 70 miljoner kvm lokaler. Sveriges Kommuner och Landsting är kommunernas och landstingens språkrör i frågor om fastighetshantering och lokalförsörjning. Kommuner och landsting har stort intresse av väl fungerande och kostnadseffektiva lokaler och arbetsplatser för sina respektive kärnverksamheten. Vi behöver nu en vikarie för Magnus som ska vara föräldraledig i sex månader.

Sveriges Kommuner och Landsting fungerar som spjutspets och samordnare av utvecklingsarbete för kommuners och landstings fastighetsfrågor. Vår uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen inom området offentligt fastighetsföretagande, erbjuda service i form av nyhetsförmedling samt kurs- och konferensverksamhet. Vi bedriver också utvecklingsprojekt med syfte att effektivisera kommuners och landstings fastighetshantering.

Dina uppgifter blir att
• i en liten arbetsgrupp medverka till att starta, leda och driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom fastighetsförvaltningarnas hela verksamhetsområde
• ansvara för att resultaten når användarna genom läsvärda och informativa skrifter och nyhetsbrev, kurser och konferenser etc.,
• göra egna analyser och utredningar samt skriva egna texter, redigera texter från konsulter, forskare m.m.

I arbetet ingår kontakter med politiker, chefstjänstemän, fastighetsfolk, företagsledningar och andra ute i "verkligheten". Du kommer också att tillbringa en del tid på resande fot.


KVALIFIKATIONER
Vi ställer inga krav på att du skall ha erfarenhet från verksamhetsområdet, utan bedömer andra kvaliteter som viktigare. Du får gärna vara nyutexaminerad. Men du måste

• vara civilingenjör, jurist eller ekonom med utmärkta meriter
• vara intresserad av samhällsfrågor och gärna av fastighetsfrågor
• ha lätt för att sätta dig in i nya frågor och strukturera problemställningar
• vara mer generalist än specialist
• kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra i projektgrupper
• ha förmåga att leda projekt och, inte minst,
• vara bra på språkbehandling och vara bra på muntliga föredragningar, ibland inför många personer

FörbundssekreterareVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid
Arbetstidvaraktighet:
Heltid.
Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2013-03-25 Tillträde av tjänsten sker i slutet av mars och vikariatet sträcker sig till slutet av september, upphör: 2013-09-25

Arbetsplats

Arbetsplats:
Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Ansökan

Referens:
A317065
Webbplats:
http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=9e1e04d2-0798-4946-8147-9ba003ed1fb2&TK=70c01a0f-920e-45d5-908f-e0ff04a765bd
Sista ansökningsdag:
2013-03-10


Senaste inkomna jobb