Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /storage/content/84/159984/karriar.info/public_html/page/viewJob.php on line 38
Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Rådgivare t. nordisk-baltiska valkretskontoret v. Världsbanken i USA

Om tjänsten

Sverige ingår i en valkrets med de nordiska och baltiska länderna i Världsbanken. Valkretsen företräds av en exekutivdirektör (styrelseledamot) i Världsbankens exekutivstyrelse – det organ som fattar alla operativa och policybeslut i Världsbanken. Exekutivdirektören representerar de nordisk-baltiska länderna i Världsbankens styrelse och har i sitt arbete stöd av en stab på valkretskontoret om ca 10 personer från de nordisk-baltiska länderna. Rådgivaren kommer liksom övriga medarbetare på kontoret att vara anställd av Världsbanken, men utses av Finans- och Utrikesdepartementen i Stockholm.

Efterfrågan på Världsbankens tjänster har ökat i den globala recessionens spår. Banken är Sveriges enskilt största multilaterala kanal för bistånd, och dess arbete spänner över en mängd policyområden. Världsbanken är en mycket stimulerande arbetsmiljö och är världsledande inom utvecklingsekonomisk analys med många av de främsta experterna på området.

FINANSDEPARTEMENTET/UTRIKESDEPARTEMENTET

söker en rådgivare till exekutivdirektören på det nordisk-baltiska valkretskontoret vid Världsbankens huvudkontor, Washington D.C. från slutet av juni 2013 och för en period av minst 2 år.

Exekutivdirektörsposten roterar mellan de nordiska länderna. För närvarande innehar Sverige posten via exekutivdirektör Anna Brandt. Från och med halvårsskiftet 2013 övertar Finland posten under 3 år framåt. Exekutivdirektören representerar de nordisk-baltiska länderna i Världsbankens styrelse och har i sitt arbete stöd av en stab på valkretskontoret om ca 10 personer från de nordisk-baltiska länderna. I slutet av juni 2013 blir en tjänst ledig som rådgivare till exekutivdirektören och Sveriges representant vid kontoret. Rådgivaren kommer liksom övriga medarbetare på kontoret att vara anställd av Världsbanken, men utses av Finans- och Utrikesdepartementen i Stockholm.

Arbetsuppgifterna: Rådgivarens uppgifter är främst att bistå exekutivdirektören i styrelsearbetet, bl.a. genom att fördjupa sig i många av de frågor som kommer upp i styrelsen (exempelvis vitt skilda områden som bankstöd till enskilda länder, reformer av banken, bankens finansiella stabilitet, den globala ekonomiska utvecklingen, främjande av jämställdhet i bankens stöd till länder och frågor om hållbar utveckling). Tjänsten innefattar analys, förhandlingar, rådgivning och rapportering till de nordiska och baltiska huvudstäderna i samband med styrelse- och kommittémöten. Arbetet syftar till att ge svenska och nordisk-baltiska prioriteringar genomslag i Världsbankens policy och operativa verksamhet. Rådgivartjänsten ger utrymme för självständiga kontakter med bankstaben och med andra länders representanter vid banken. Arbetet bedrivs mycket självständigt, ofta med korta ledtider och under stor tidspress, i nära samarbete med svenska myndigheter (främst Finans- och Utrikesdepartementen och Sida). Vidare är den svenske representanten kontaktpunkt för de svenska kontakterna med Världsbankens ledning och personal, och bistår därför bl.a. vid svenska besök till Världsbanken, t.ex. i samband med års- och vårmöten. Som rådgivare deltar man i diskussioner om internationella utvecklingspolitiska- och finansierings­frågor, och får en unik tillgång till bankens kompetens.

Vi söker dig som har:

· Solid akademisk bakgrund, företrädesvis inom nationalekonomi och statsvetenskap;

· Erfarenhet av arbete med internationella ekonomiska och finansiella frågor;

· God kännedom om globala och multilaterala utvecklingsfrågor, utvecklingssamarbete i allmänhet, och policyfrågor i synnerhet;

· God förmåga och färdighet att representera Sverige och valkretskontoret i externa kontakter;

· Förmåga att ta initiativ, självständigt driva frågor, samarbeta och skapa kontakter;

· Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både skriftligen och muntligen;

· Mycket god analytisk förmåga, god förmåga att arbeta snabbt och effektivt under tidspress, samt vana att på kort tid ta fram kärnpunkter ur ett mycket omfångsrikt material;

· Erfarenhet från svensk förvaltning, fälterfarenhet, erfarenhet av bilateralt och multilateralt samarbete, multilaterala finansierings- eller utvecklingsinstitutioner, särskilt Världsbanken, är meriterande.

Mer information: Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av nuvarande befattningsinnehavare Anna Ferry, +1 202 458 10 82, Jörgen Frotzler, Utrikesdepartementet, 08-405 13 64 eller Eva Haghanipour, Finansdepartementet, 08-405 14 19.

Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev och ange dnr Fi2013/733. Sista dag för att registrera ansökan är den 11 mars 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.

Organisationssekreterare, intresseorganisationVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid
Arbetstidvaraktighet:
Dag
,
Heltid
,
Tidsbegränsad anställning

Arbetsplats

Arbetsplats:
Regeringskansliet
Hemsida:
http://www.regeringen.se/sb/d/4515/a/169335

Ansökan

Webbplats:
http://www.regeringen.se/sb/d/4515/a/169335?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D1422%26pp%3D9


Senaste inkomna jobb