Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Utredare

Om tjänsten

Vill du arbeta för allas lika värde och rättigheter?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker utredare som vill arbeta med tillsyn och handläggning av anmälningar som rör diskriminering inom samhällslivet och utbildningsväsendet.

DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ca 100 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.

Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende
Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende utbildning och samhällslivet i övrigt. I arbetsuppgifterna ingår att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom området samhällsliv och utbildningsväsendet.

Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att utreda anmälningar om diskriminering inom området samhällsliv och utbildningsväsendet samt att göra rättsutredningar och andra utredningar inom relevanta sakområden. Som utredare företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utbildningar och att delta i myndighetens rådgivande verksamhet. Resor i tjänsten kan förekomma.

Kravprofil
Vi söker dig med:
- juristexamen
- notariemeritering eller liknande erfarenhet
- erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete inom offentlig verksamhet eller liknande.

Du ska ha förmåga att:
- på ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information
- formulera beslut och skriftlig information på ett korrekt och lättbegripligt sätt
- dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidra till att enhetens uppdrag genomförs och utvecklas
- vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov
- samarbeta och skapa goda relationer
- arbeta självständigt
- uttrycka dig väl i tal och skrift

Meriterande:
- kunskaper i diskrimineringsjuridik
- kunskaper i EU-rätt
- erfarenhet av verksamhetsutveckling
- kunskaper i offentlighet och sekretess

Tjänsterna är tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontaktperson är chef Anna-Carin Gustafsson Åström och HR-handläggare Anna-Kristina Engman. Fackliga företrädare är Maja Rajs för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 9 december 2014 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2014/378.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltningVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid

Arbetsplats

Arbetsplats:
DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN

Ansökan

Referens:
LED 2014/378
E-postadress:
ansokning@do.se
Sista ansökningsdag:
2014-12-09


Senaste inkomna jobb