Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

HR-strateg/Projektledare

Om tjänsten

Timrå kommun har ansökt om finansiering av ett treårigt projekt med inriktning att nå Friskare Arbetsplatser. Under förutsättning att vi får beviljade medel för projektet, söker vi nu en erfaren HR-strateg/Projektledare. Beslut om finansiering kommer i januari och projektet beräknas starta 2018-02-01. Projektägare är Timrå kommun och samarbetspartners i projektet är av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstingen Västernorrland, Premicare primärvård och Previa företagshälsovård.

Syftet med projektet är att via samarbete mellan olika insatser kunna sänka sjuktalet och bättre kunna tillvarata medarbetares arbetsförmåga och förhindra långtidssjukskrivning. Ett särskilt prioriterat område är att öka kvalitén i rehabiliteringsprocessen.
Rollen kommer att ingå i HR-enheten som ligger direkt under kommunledningen. HR-enheten har det övergripande ansvaret för strategisk styrning av HR frågor utifrån Timrå kommuns övergripande mål. Enheten ska ge ett kvalificerat stöd till kommunens chefer och ett verksamhetsnära HR-stöd. Ett viktigt mål är att förankra gemensamma synsätt så att kommunen kan agera som en arbetsgivare. Enheten består av åtta personer och HR-strategen/projektledaren kommer att rapportera direkt till HR-chefen.

Uppdraget innefattar att:
- Se över arbetssätten mellan Timrå kommun och samverkansinstanserna i syfte att minska sjukfrånvaron.
- Genomföra en analys av chefernas kompetensutvecklingsbehov och genomföra utbildningar för att öka kunskapen om ohälsa, sjukförsäkringsregler och rehabilitering.
- Stödja Timrå kommun med expertkompetens inom rehabilitering och vara systemförvaltare till Adato/Lisa. I uppgiften ingår även att månadsvis följa upp sjuktalen inom kommunen.
- Vid behov initiera arbete med verksamhetsspecifika analyser av ohälsoorsaker samt stödja framtagandet av åtgärdsplaner.
- Stödja förvaltningarnas arbete med förebyggande åtgärder för att minska sjuktalen samt ge cheferna verktyg för att tidigt identifiera ohälsofaktorer.
- Utifrån intresse och i samarbete med förvaltningschef eventuellt starta upp två piloter inom kommunen. Piloterna möjliggör att utifrån stöd i forskning och goda erfarenheter pröva ett särskilt arbetssätt eller organisationsmodell i syfte att minska sjukfrånvaron.
- Vara föredragande i projektets styrgrupp och i referensgrupperna samt leda arbetsgruppen för projektet som består av HR-chefen i Timrå kommun samt representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västernorrland, Premicare primärvård och Previa företagshälsovård.
- I arbetsuppgifterna ingår även omvärldsbevakning och samverkan med olika externa aktörer. Ett viktigt internt gränssnitt för samverkan är Timrå kommuns heltidsprojekt.
- Ta fram en treårig projektplan med stöd av Timrå kommuns projektmodell. I projektledaransvaret ingår även budgetansvar för projektets budget.
- Efter genomfört projekt ska en skriftlig rapport lämnas till beställaren.

Vi vänder oss till Dig med högskoleutbildning inom vård och rehabilitering. Du ska ha minst 10 års erfarenhet av kvalificerad arbetslivsinriktad rehabilitering, försäkringsmedicin och sjukförsäkring. Du ska också ha erfarenhet av att utbilda såväl medarbetare som chefer inom området. För rollen krävs också stor erfarenhet av konsultativt arbete.
Du har förmåga att självständigt planera, organisera och leda ett mångårigt projekt samt förmåga att skapa förtroende och goda relationer på alla nivåer inom organisationen och med samarbetspartners.

Som person är du pedagogisk, lösningsorienterad och drivande samt har förmåga till nytänkande. Du är bra på att ge stöd i genomförande och i att upprätthålla fattade beslut.

HR-specialist/HR-adviserVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid
Arbetstidvaraktighet:
Heltid
Tillsvidare
Lön:
Månadslön Enligt överenskommelse

Arbetsplats

Arbetsplats:
Timrå kommun
Hemsida:
www.timra.se

Ansökan

Referens:
241/2017
Webbplats:
http://www.hrsupporten.se/timra.php
Sista ansökningsdag:
2017-11-29


Senaste inkomna jobb