Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Museichef

Om tjänsten

• Stärka museet som samhällsresurs och besöksmål.
• Aktivt verka för en bred, tillgänglig och kvalitativ kulturoch
bildningsverksamhet, inklusive hembygdsrörelsen, i Uppsala län.
• Driva samverkan med länets olika samhällsaktörer och utveckla nätverk och dialog.
• Fortsätta skapa en verksamhet som är kunskapsbaserad, tillgänglig och bejakar mångfald
samt inbjuder till delaktighet.
• Stärka organisationen i sina förutsättningar att tillsammans arbeta för att uppnå de
gemensamma målen.

• Högskoleutbildning relevant för museets kärnverksamhet.
• Betydande kunskaper inom det kulturhistoriska fältet.
• Brett intresse för samhällsfrågor och stort engagemang för publik verksamhet.
• Flerårig ledarerfarenhet från en målstyrd organisation.
• Förtroendeingivande, entusiasmerande och inspirerande.
• Kommunikativ och relationsskapande.
• Erfarenhet av att leda kreativa processer med gott resultat.
• Ser möjligheter och är drivande.

Stiftelsen Upplandsmuseet har det regionala museiansvaret i Uppsala län med ett 60-tal
anställda som arbetar med många olika uppgifter och projekt. Verksamheten är organiserad i
åtta avdelningar med varsin chef. Museet omsätter drygt 45 miljoner per år. Huvudmän för
stiftelsen är Region Uppsala och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.
Museibyggnaden och kansli är centralt belägna i Uppsala.

Upplandsmuseet speglar en levande och engagerande kulturhistoria tillgänglig för alla. Vi
bedriver en spännande, kreativ, viktig och mångfacetterad verksamhet inom det
kulturhistoriska fältet vilket innefattar kunskapsuppbyggnad, forskning, samlingsförvaltning,
arkeologi, kulturmiljöarbete, hemslöjd, pedagogik och utställningar. Vi verkar i en av
Sveriges mest expansiva regioner där museet har en självklar position. Verksamheten är både
anslags- och uppdragsfinansierad. Vi söker nu dig som vill leda museet in i framtiden!

Museichef/MuseidirektörVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid

Arbetsplats

Arbetsplats:
Kansliet
Hemsida:
http://www.upplandsmuseet.se

Ansökan

Webbplats:
http://www.lyttkens.se/lyttkens-partners/sok-lediga-jobb/
Sista ansökningsdag:
2018-11-20


Senaste inkomna jobb