Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Arbetsterapeut till Barn- och ungdomshabiliteringen Kristianstad

Om tjänsten

Region Skåne ska främja god hälsa, vi ansvarar för att det finns bra sjukvård och kollektivtrafik för alla invånare i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne.
Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000 medarbetare och en total budget på 29 miljarder kronor (2011). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne.

Habilitering och Hjälpmedel i Region Skåne erbjuder insatser till personer med varaktiga funktionsnedsättningar - medfödda eller tidigt förvärvade. Våra verksamhetsområden är barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, hjälpmedelsverksamhet och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdomar (0-18 år) med varaktiga funktionsnedsättningar och deras familjer. Barnen och ungdomarna kan ha rörelsehinder, utvecklingsstörning och/eller autism. Verksamheten bygger på ett tvärfackligt familjecentrerat teamarbete, vilket innebär att familjen har full delaktighet i planering och utvärdering av insatserna.

ARBETSUPPGIFTER
I dina uppgifter ingår att utifrån den enskilde individens behov öka förmågan till aktivitet och delaktighet genom att analysera behov av och ge råd, stöd och behandling kring dagliga aktiviteter. En stor del av arbetet innebär att handleda barn och dess nätverk för att skapa förändring i vardagsaktiviteter. Bedöma behov av, ordinera och prova ut tekniska hjälpmedel är en stor del av arbetet. Du kommer också att medverka vid bedömning och anpassning av familjens bostad och andra lokaler exempelvis förskola och skola, samt intyga behov av åtgärder.

Arbetet är utåtriktat och innebär samverkan med andra verksamheter. Kvällstjänstgöring någon kväll i veckan.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad arbetsterapeut och vi ser gärna att du har arbetat inom yrket, gärna med barn och ungdomar.

Erfarenhet och kompetens om kognitivt stöd och habiliteringsarbete är önskvärt liksom utbildning i AMPS och/eller skol-AMPS. Du ska ha språkkunskaper i svenska lägst nivå B2 enligt Europarådets nivåskala.

Då vi arbetar i team ställs krav på god samarbetsförmåga och intresse samt vana av teamarbete. Vidare behöver du vara flexibel, stresstålig och känna dig trygg med att arbeta självständigt och utåtriktat.

ArbetsterapeutVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid
Arbetstidvaraktighet:
Heltid.
Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse tom. 2013-12-31 med möjlighet till förlängning

Arbetsplats

Arbetsplats:
Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel

Ansökan

Referens:
A319095
Webbplats:
http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=c3d36f38-213b-4930-a5a1-406174c1a65c&TK=090f3eaf-685f-490e-ace1-28dd33108324
Sista ansökningsdag:
2013-03-24
Övrigt:
Region Skåne värdesätter alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter såsom kön, etnicitet eller funktionsnedsättning. Vi arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Region Skåne. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Region Skåne samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat. Nu kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig, www.skane.se/jobb. Här finner du också förutom annonstitel, förvaltning eller bolag, hur många som har sökt tjänsten.


Senaste inkomna jobb