Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Arbetsterapeut till Norshöjden Falun

Om tjänsten

Temabo arbetar för en salutogen äldreomsorg som fokuserar på vad som är meningsfullt för den boende ur ett hälsoperspektiv. Vår ambition är att våra verksamheter ska bli föredömen när det gäller salutogen äldreomsorg och där aktiviteter och rehabilitering ses som en naturlig del i vård- och omsorgsarbetet. Vi använder oss även av konstens och hantverkets positiva effekter på hälsan.

Temabo har idag verksamheter i Falun, Sollentuna, Solna, Skåne samt i Stockholm. Vi som leder verksamheten har en bred erfarenhet från olika verksamheter inom vård och omsorg, med en gemensam uppfattning att mycket går att göra annorlunda och bättre.

Temabo tar över verksamheten på Norshöjden i Falun från den 1 maj 2013. Vi söker nu en arbetsterapeut på 75% tjänstgöring dagtid måndag-fredag till denna verksamhet.

Arbetsterapeuterna har en viktig roll i Temabos arbete, att uppfylla målet med att skapa ett äldreboende där varje enskild boende ska ha möjlighet att uppleva sin tillvaro som meningsfull, hanterbar och begriplig. Som Arbetsterapeut ansvarar du för att planera, och dokumentera rehabiliteringsinsatser utifrån varje enskild boendes förutsättningar och behov i enlighet med det salutogena förhållningssättet.

Dina arbetsuppgifter som Arbetsterapeut innebär bland annat ett ansvar för att:

- Planera, utföra och dokumentera rehabiliteringsinsatser utifrån varje enskild boendes förutsättningar och behov.
- Den boende ska kunna känna sig trygg och uppleva att hon/han kan påverka, vara delaktig och bli behandlade med respekt.
- Att bedöma förändringar i boendes hälsotillstånd och utifrån detta vidta lämplig åtgärd
- Utprovning av hjälpmedel.
- Att upprätta och följa upp rehabiliteringsplan för de boende du har boendeansvar för.
- Att handleda och utbilda kollegor i förflyttningsteknik, handhavande av hjälpmedel och övrigt inom rehabiliteringsområdet.

För att motsvara de krav vi ställer på dig är det en förutsättning att du är legitimerad Arbetsterapeut samt minst 3 års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.

Tjänsten är en tillsvidareanställning 75%, tillträde enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader tillämpas.

ArbetsterapeutVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Deltid
Lön:
Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring

Arbetsplats

Arbetsplats:
Temabo AB
Hemsida:
http://www.temabo.se

Ansökan

Referens:
arbetsterapeut Norshöjden
E-postadress:
rekrytering.norshojden@temabo.se
Sista ansökningsdag:
2013-03-14


Senaste inkomna jobb