Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Biträdande överläkare

Om tjänsten

DEMO-sektionen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus


Sjukvård

Sektionen för diabetes, endokrinologi, metabola sjukdomar och obesitas (DEMO) är Sveriges största enhet inom verksamhetsområdet med ca: 12 000 öppenvårdsbesök och drygt 200 slutenvårdstillfällen årligen.

Vi finns på både Karolinska Huddinge och Solna och har ett femtiotal medarbetare knutna till vår verksamhet.


Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna innefattar såväl mottagnings- som avdelningsarbete inom barnendokrinologi som barndiabetes.
Vi värdesätter särskilt om sökanden kan tillföra vår verksamhet spetskompetens inom området tillväxtrubbningar och skelettdysplasier, vilket befinner sig i ett starkt utvecklingsskede.
I tjänsten ingår undervisning av såväl läkarstudenter som handledning av ST läkare och kollegor som genomgår ESPE Syllabus program i barnendokrinologi och barndiabetes. Vidare ska sökande självständigt kunna sköta vår endokrinkonsulttelefon och delta i jourtjänstgöring inom både vår egen sektion och barnakutkliniken där jouruppdrag grundar sig på den sökandes kompetens.

Kvalifikationer:
Vi söker en specialist i barn- och ungdomsmedicin med dokumenterad subspecialistträning i barnendokrinologi och barndiabetes antingen enligt ESPE Syllabus eller ”Pediatric Endocrine Society´s fellowprogram”.
Förmåga att driva såväl internt utvecklingsarbete som samarbete med andra kliniker inom och utom Astrid Lindgrens barnsjukhus tillmäts stort värde.
Akademiskt är vårt minikrav att den sökande är registrerad som forskarstuderande i medicinsk vetenskap men vi värdesätter högt en högre akademisk examen och ser helst att den sökande är drivande inom antingen barnendokrinologisk eller barndiabetologisk forskning.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer. För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års och för överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad.Personliga egenskaper:
Du är en kompetent och strukturerad person med ett akademiskt förhållningssätt som möter det sjuka barnet och dennes familj med empati och ger vård av högsta kvalitet.
Din personlighet kännetecknas av stresstålighet och du är inriktad på samarbete med andra sektioner runt det svårt sjuka barnet.
Du är inspirerande som person och har ett positivt förhållningssätt till medarbetare och arbetsuppgifter och drivs av en vilja att utveckla den verksamhet där du arbetar.


Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök här”. Fyll ENDAST i dina kontaktuppgifter digitalt. Skicka per post begärda ansökningshandlingar enligt anvisningarna nedan till:

Karolinska Universitetssjukhuset
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
HR-staben Elevhemmet H2:03
171 76 Stockholm

SpecialistläkareVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid
Arbetstidvaraktighet:
Tillsvidareanställning, heltid
Tillsvidareanställning, heltid
Lön:
Individuell lönesättning

Arbetsplats

Arbetsplats:
Karolinska Universitetssjukhuset
Hemsida:
www.karolinska.se

Ansökan

Referens:
K-14-21707
Webbplats:
http://www.jobb.sll.se/Annonssida/?refnr=K-14-21707&forvaltning=6&category=-1&subcategory=-1
Sista ansökningsdag:
2014-12-16


Senaste inkomna jobb