Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Toxikolog/ Biolog/ Farmakolog/ Veterinär

Om tjänsten

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

På avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel arbetar vi med att utveckla strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och ämnesutvärderingar.

Tjänsten är placerad på enheten för Ämnesutvärdering där vi inom ramen för EU:s program för växtskyddsmedel och biocidprodukter arbetar med faro- och riskbedömning av verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Vi granskar information från sökande företag och lämnar utifrån denna förslag på beslut om godkännande/ icke godkännande samt harmoniserad klassificering för det verksamma ämnet. Enheten arbetar också med ämnesutvärdering inom ramen för Reach och tar fram underlag och förslag till beslut om informationskrav då det saknas tillräcklig information för ett ämne för att ta beslut om riskminskande åtgärder.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att delta i arbetet med att minska riskerna med farliga kemikalier. Arbetet består huvudsakligen av att granska, bedöma och sammanfatta naturvetenskapliga underlag samt att skriva förslag till riskbedömning och harmoniserad klassificering av bekämpningsmedel. Arbetet sker i projektform och i samarbete med sökande företag och andra berörda myndigheter inom Sverige och EU.

Arbetet kan också omfatta ämnesutvärdering inom Reach vilket innebär att läsa, utvärdera och sammanfatta vetenskapliga underlag för kemiska ämnen och bedöma om det krävs ytterligare information för att riskminskande åtgärder ska kunna vidtas.

Du förväntas även inför skriftliga förslag och möten i EU:s expertgrupper kunna diskutera olika förslag och ta fram underlag för svenska ståndpunkter. Arbetet görs huvudsakligen på engelska.


KVALIFIKATIONER
Du ska ha naturvetenskaplig högskoleexamen, gärna med inriktning på toxikologi, biologi, farmakologi eller veterinärmedicin. Det är meriterande att ha en doktorsexamen och kunskap inom något eller några av följande områden: cancer, mutagenicitet, reproduktionstoxicitet, hormonstörande effekter och toxikokinetik.

Du ska vara väl förtrogen med att läsa och granska naturvetenskaplig information. Du ska kunna uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på engelska och svenska.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av faro- och riskbedömning av kemikalier vid en myndighet eller inom näringslivet eller från annat relevant arbete inom forskning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt viktigt för oss är att du är lösningsorienterad, flexibel, ansvarstagande, har initiativförmåga och gott omdöme samt att du trivs med att arbeta både självständigt och att samarbeta i grupp.


ÖVRIGT
På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.

ToxikologVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid
Arbetstidvaraktighet:
Heltid.
Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: 2019-04-01 eller snarast.

Kemikalieinspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

.
Lön:
Månadslön, individuell lönesättning.

Arbetsplats

Arbetsplats:
Kemikalieinspektionen, Ämnesutvärdering

Ansökan

Referens:
Diarienumer 2.3.a-H19-03375
Webbplats:
https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=3faaf009-8d8e-4050-80bd-87e1d7397809&publishCode=AMS&TK=95d6a699-b35b-482a-a0e6-94d6491efe58
Sista ansökningsdag:
2019-03-03


Senaste inkomna jobb