Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Postdoktor (två år)

Om tjänsten

specialiserad på riktad och generell analys av långlivade organiska föroreningar (POP) i den marina miljön

Institutionen för kemi vid Umeå universitet (www.chemistry.umu.se) har idag cirka 230 medlemmar och erbjuder en stimulerande forskningsmiljö med ett dynamiskt samarbete över institutions- och fakultetsgränser. Vår forskning är organiserad i tre huvudområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi och utförs av dynamiska och engagerade lärare som har tillgång till toppmoderna laboratorier och instrumentering.

Projektbeskrivning
Vi söker nu en postdoktor med en examen i kemi eller kemiteknik med ett särskilt intresse för miljöanalytisk kemi. Kandidaten kommer att arbeta i ett projekt med fokus på att:

1. Undersöka den horisontella och vertikala fördelningen av långlivade organiska föroreningar (POP) i Östersjösediment, både från förorenade platser och bakgrunslokaler, m.h.a. kvantitativ gaskromatografi (GC) och låg- eller högupp-lösande masspektrometri (MS) samt leta transformations-produkter med tvådimensionell GC (GCxGC) och MS. POP inkluderar bl.a. PCB, dioxiner, klorerade pesticider och PAH.

2. Utveckla och tillämpa passiva provtagningsmetoder för POP i porvatten och Östersjövatten.

3. Upprätta mikro- och mesokosmförsök i laboratorieskala och genomföra experiment för att undersöka överföringen av POP från sediment till överliggande vatten och bentisk biota samt hur olika barriärmaterial kan minimera miljögiftsläckaget.

Anställningen avser heltid under 24 månader med tillsättning under våren 2015.

Ansökan
En komplett ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla: (i) ett följebrev som sammanfattar dina kvalifikationer och motiv att söka, (ii) kopior av alla relevanta intyg (med översättning till engelska), (iii) en meritförteckning, inklusive publikationer och konferensbidrag, samt (iv) namn och kontaktdetaljer på tre referenspersoner.

Ansökan kan göras elektroniskt (MS Word eller PDF) eller i pappersformat (två kopior).

Information
För ytterligare information, kontakta professorerna Peter Haglund, tel: + 46-(0)90-786-6667, e-post: peter.haglund@chem.umu.se; Mats Tysklind, telefon: + 46-(0)90-786-6668, e-post: mats.tysklind@chem.umu.se, eller Terry Bidleman, telefon: + 46-(0)72-510-1254 (mobil ), e-post: terry.bidleman@chem.umu.se.

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786-5365, SEKO, +46-(0)90-786-5296 och ST, + 46-(0)90-786-5431.

MiljökemistVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid
Lön:
Individuell lönesättning tillämpas

Arbetsplats

Arbetsplats:
Umeå universitet
Hemsida:
http://www.jobb.umu.se/

Ansökan

Referens:
AN 2.2.1.4-1253-14
E-postadress:
jobb@umu.se
Sista ansökningsdag:
2014-12-20


Senaste inkomna jobb