Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Specialpedagog till Lundenskolan

Om tjänsten

Örgryte-Härlanda ligger i östra delen av Göteborg och har drygt 56 000 invånare. Stadsdelsförvaltningen arbetar med service till invånarna inom förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionshinder, hemsjukvård samt fritid och kultur, på uppdrag av politikerna i stadsdelsnämnden. Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning har cirka 3 500 anställda.

I stadsdelen skapar vi möjligheter till ett självständigt liv och förutsättningar för ett hållbart samhälle. Vi är engagerade, öppna och en del av omvärlden. Människors resurser och egen kraft är utgångspunkten i vårt arbete och delaktighet skapar ömsesidigt förtroende och trygghet.
Vi arbetar utifrån de fyra förhållningssätten: Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi bryr oss.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta som specialpedagog i F-9 hos oss på Lundenskolan. På Lundenskolan går ca 550 elever från förskoleklass upp till åk 9.

Du har möjlighet att vara med och forma elevhälsan på Lundenskolan som ska bli en tydlig och effektiv del i skolans arbete för högre måluppfyllelse hos alla elever.

Specialpedagogen ingår i elevhälsan och har, tillsammans med ytterligare en specialpedagog och en speciallärare, det övergripande ansvaret för det specialpedagogiska arbetet på skolan. Varje elevs individuella förutsättningar och möjligheter är utgångspunkten i arbetet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för specialpedagog på Lundenskolan:
• Aktivt bidra till att alla elever når så långt som möjligt med fokus på dem som riskerar att inte göra det.
• Handleda personal och vara en kvalificerad samtalspartner, rådgivare och ett stöd till dem.
• Genomföra pedagogiska utredningar som läs-, skriv- och matematikutredningar och analysera elevers behov av särskilt stöd från ett mer övergripande perspektiv, dvs. med mer fokus på organisations- och gruppnivå.
• Aktivt delta i skolornas elevhälsoarbete och stödja rektor med underlag vid beslut om åtgärder för barn i behov av särskilt stöd.
• Samverka med övriga skolformer och externa kompetenser samt ta egna föräldrakontakter.
• Aktivt bidra till ökad användning av alternativa lärverktyg.
• Driva skolutveckling och ledarskap i specialpedagogiska frågor.
• Ha ett samlat grepp om skolans arbete med nyanlända elever.
• Vara en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering av elevhälsans arbete.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du aktivt bidrar till att tydliggöra och vidareutveckla det specialpedagogiska perspektivet inom grundskolan. Vi söker dig som vill förstärka och utveckla arbetet med att individualisera och anpassa skolans verksamhet till elevernas behov.
Du skall vara väl förtrogen med skolans styrdokument (skollag, läroplan, kursplaner mm) och ha goda kunskaper om barns kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Du skall ha goda kunskaper om barns läs- och skrivutveckling samt matematikutveckling.

Vi söker dig som:
• Har förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv, ser sammanhang och prioriterar rätt frågor. Analyserar komplexa frågor och löser dem.
• Har självinsikt, är trygg i dig själv, ser relationer i sitt rätta perspektiv och kan skilja på det personliga och professionella.
• Har god samarbetsförmåga, relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt, är utåtriktad och relationsskapande.
• Har entusiasm, energi och lust i arbetet. Påverkar såväl diskussioners inriktning som andra personers motivation.
• Tar egna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och driver processer vidare.

Du ska vara utbildad specialpedagog och gärna ha utbildning i- och erfarenhet av arbete med nyanlända elever. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk i omställningsarbetet.

ÖVRIGT
Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda vill ta tillvara de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

SpecialpedagogVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid
Arbetstidvaraktighet:
Heltid.
Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2015-11-01 eller enligt överenskommelse.
 
Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.
Lön:
Enligt avtal.

Arbetsplats

Arbetsplats:
Göteborg, SDF Örgryte-Härlanda

Ansökan

Referens:
285/15
Webbplats:
https://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=2db90afe-ddf6-4a76-b2eb-ad5d170b6a1b&TK=eec8a14d-c672-472d-8789-4f4ceb380e34
Sista ansökningsdag:
2015-09-18


Senaste inkomna jobb