Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Specialpedagoger / Förstelärare till Utbildningsförvaltningen

Om tjänsten

Trollhättan är en stark och attraktiv kommun. I dag är vi över 55 700 invånare, men siktet är inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans Stad arbetar vi hårt med att skapa förutsättningar för detta. Vi är ca 4 300 medarbetare i 350 olika yrkeskategorier. Vårt jobb är att skapa förutsättningar för Trollhättans invånare att leva ett bra liv och att utvecklas. Vi tycker det är viktigt att blanda olika personligheter, bakgrunder och nationaliteter för att få en levande och dynamisk kommun.

Om verksamheten
Trollhättans stad söker nya krafter i arbetet med att nå högre måluppfyllelse! Vi söker nu dig som vill jobba som förstelärare på Trollhättans mest mångkulturella skolor. Vi söker nu specialpedagoger för förskoleklass upp till år 6, till Lextorpsskolan och Hjortmosseskolan. Trollhättans Stad erbjuder dig som lärare en möjlighet att söka karriärtjänst som förstelärare. Syftet är att premiera särskilt yrkesskickliga lärare för att stärka kunskapsutvecklingen och professionalismen hos lärarna och därigenom öka yrkets attraktionskraft. Forskning visar att den viktigaste faktorn för elevernas studieresultat är lärarna i klassrummet. Genom karriärtjänsterna vill vi sprida en god kompetensutveckling där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans i varje möte. Bidrar du redan idag till en positiv skolutveckling på din arbetsplats och till att öka elevernas måluppfyllelse? Uppfyller du Skolverkets kriterier om legitimation och yrkeserfarenhet? Vill du dela med dig av din kunskap och vara med och påverka utvecklingen? Vi behöver dig som har fokus på ditt uppdrag, ser allas lika värde, som vill och vågar tänka nytt och bidra till utveckling.

Om arbetsuppgifter
Försteläraren ska i första hand undervisa och arbeta med uppgifter som hör till undervisningen. Andra uppdrag kan vara bl.a. att: - Initiera och leda pedagogiska samtal och projekt i syfte att utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat - Sprida kunskap och yrkesskicklighet till fler lärare - Vara uppdaterad i aktuell forskning och förmedla kunskap till kollegiet - Vara en viktig person i utvecklingsfrågor för ökad måluppfyllelseKvalifikationer
För att lyckas med uppdraget som förstelärare förväntar vi oss att du är en tydlig ledare med förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare. Du har en särskilt god förmåga att skapa goda elevresultat och hög elevdelaktighet. Din syn på skolutveckling tar sin utgångspunkt i modern skolforskning och du har ett tydligt fokus på resultat. Kraven för att kunna utses till förstelärare är att läraren: - Är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16§ Skollagen (2010:800) - Genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare inom skolväsendet - Har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen - Även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du: - Har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys - Utvecklar undervisningen med stöd i forskning - Ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation - Tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande - Har formativ och summativ bedömningskompetens - Har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda dator/I-pads mm som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel - Skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare - Har erfarenhet av att driva förändringsprocesser/projekt på den egna arbetsplatsen - Undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt

Kontaktpersoner
För mer upplysningar kontakta områdeschef Per Hellmark (Lextorp/Sylte), tfn 0520-49 72 90 eller områdeschef Harriet Larsson (Kronan/Hjortmosseskolan), tfn 0520-49 74 50. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons! Fackliga företrädare: LR, tfn 0520-49 79 28 eller Lärarförbundet, tfn 0520-49 79 13 Jobbnr: 66-THN00534

Anställningsinformation
Samtliga förstelärare erbjuds i grunden en tillsvidareanställning på heltid som lärare i Trollhättans Stad. Tjänsten som förstelärare är en projektanställning på heltid under två år inom Trollhättans Stad, med start vt 2015. Sista ansökningsdag: 2014-12-10 Rekryteringsprocessen sker löpande under ansökningsperioden

SpecialpedagogVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid
Arbetstidvaraktighet:
heltid
Tillsvidare
Lön:
Enligt överenskommelse.

Arbetsplats

Arbetsplats:
Trollhättans Stad
Hemsida:
http://www.trollhattan.se/

Ansökan

Webbplats:
https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=PA5FK026203F3VBQB797V7VLI&nPostingTargetID=1759
Sista ansökningsdag:
2014-12-10
Övrigt:
För att komma till ansökningsformuläret klicka på länken Ansök Nu.


Senaste inkomna jobb