Engagerade kvalificerade kontaktpersoner - Stödboende

Om tjänsten

Patia stödboende ingår i Patias vårdkedja. Patia har en rad olika verksamheter som socialtjänsten efterfrågar såsom: Jour- och familjehem, skyddade boenden, Akut- och Utredningshem för föräldrar/barn, Stödboenden, Gruppboenden enligt LSS, Öppenvård mm.Vi är en kvalitetsaktör och ser alla medarbetare som det viktigaste instrumenten i att efterleva våra värderingar och se varje klient som en stark individ som vi tillsammans med dem skall gå vidare till mer självständiga insatser om de inte kan flytta hem eller till eget boende.Vi utbildar våra medarbetare i de metoder vi har på våra olika verksamheter och har obligatoriska extern handledning för dem som har en betydande del i verksamheten. Vi söker dig med adekvat utbildning; behandlingsassistent, social- eller behandlingspedagog, socionom, beteendevetare etc. Utbildning i MI, ART, ACT, A-CRA och återfallsprevention liksom erfarenhet av behandlingsarbete är starkt meriterande.Vi har flera enheter som är belägna i Stockholmsområdet. Du kommer att träffa klienten dels i hemmet, men också på andra platser utifrån klientens behov och uppdraget. Det kan då röra sig om allt från ett möte på klientens arbetsplats, dennes skola eller en aktivitet. På Patia arbetar vi utifrån socialtjänstens uppdrag. Det innebär att dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande utifrån den enskilda klientens behov. Som kvalificerad kontaktperson kommer du, tillsammans med ansvarig samordnare, utföra olika stödinsatser vilka grundar sig på uppdraget. Vi lägger stor vikt vid att matcha kvalificerad kontaktperson och klient personlighetsmässigt i den mån det är möjligt, vilket ses som något positivt för såväl klient som medarbetare.Vi söker dig som har en god kännedom om social problematik, så som beroendeproblematik, psykisk ohälsa mm. Du bör vara social och kontaktsökande, och med enkelhet kunna etablera relationer. Du ska vara stabil och trygg i din person, och ha goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift. I arbetsuppgifterna ingår det dokumentation, såsom bland annat journalföring, vilket gör att erfarenhet av dokumentation är meriterande. Träffar med klienterna sker ibland utanför kontorstid på kvällar och helger, vilket gör att du bör ha möjlighet att arbeta flexibelt. Eftergymnasial utbildning om minst två år är meriterande. Vi söker kvalificerade kontaktpersoner för olika tjänstgöringsgrad, men du bör kunna arbeta minst tjugo timmar per månad.

Behandlingsassistent/SocialpedagogVillkor

Arbetsplats

Arbetsplats:
Patia stödboende Stockholm
Hemsida:
http://patia.se

Ansökan

Referens:
Kvalificerad kontaktperson
E-postadress:
rekrytering.stodboende@patia.se
Sista ansökningsdag:
2019-09-12


Senaste inkomna jobb