Flexibel och hårt arbetande kontaktperson Bogruppens stödboende

Om tjänsten

Vi söker timvikarier/långtidsvikarier coh sommarvikarier till vår stödboendeverksamhet i Norrköping. Detta är en möjlighet för dig att få in en fot hos oss, eller att prova din kompetens i riktig verksamhet om du studerar. Om Bogruppen och Norrköping StödboendeBogruppen har sin bas i Norrköping och har bedrivit stödboendeverksamhet i tio år. På senare år har företaget också etablerat sig i Stockholm och Åre, samt utökat sin verksamhet med HVB- och familjehemsverksamhet. Bogruppen vill vara ett företag som finns för alla klienter och särskilt för de som har det extra svårt. Med tålamod och långsiktighet vill vi skapa förändring och vara en faktor som påverkar det socialpolitiks klimat i en positiv riktning genom att göra skillnad. Vi vill vara ett bolag som bygger vår verksamhet på kompetens, erfarenhet och kvalitet samtidigt som vi vågar provat nytt, sticker ut och vågar vara annorlunda för att hitta den bästa lösningen för våra klienter och uppdragsgivare. Norrköpings stödboendeverksamhet är just nu i ett spännande läge och det finns därför stora möjligheter för dig som brinner för socialt arbete, vill prova nya idéer, vara med att bygga och samtidigt växa i din roll och utvecklas om du kommer till oss. Verksamhetens finns i Norrköping med omnejd med kontor på Importgatan 24 som du utgår ifrån. Uppdrag Arbeta med de klienter som socialtjänsten placerar i Bogruppens stödboendeverksamheter. Det är ett varierat spann med klienter där alla kontaktpersoner förväntas kunna arbete med de klienter som placeras oavsett ålder, kön, etnicitet m.m. En kontaktperson hos Bogruppen förväntas också kunna arbeta med klientens alla utmaningar. Exempel på dessa kan vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, begåvningssvårigheter, autism/autismspektrumstörning, psykosocial problematik, missbruksproblematik, kriminalitet och skyddsplaceringar andra svårigheter som ligger till grund för placeringen. Antal klienter per kontaktperson beror på uppdrag och omfattning men en kontaktperson förväntas hantera minst tre klienter och max sex klienter. Detta kan också kombineras med kontaktpersonsarbete på timme som köpts in av socialtjänsten, men där klienten ej är inskriven hos oss. Arbetsuppgifter- Stödja klienter genom ADL-träning, hjälp med vardagssysslor, samtal och olika typer av samordning av deras liv, samt tillhörande administration/kommunikation. - Organisera insatser runt klienten, sköta kontakt med socialtjänst och andra myndigheter/institutioner, samt tillhörande administration/kommunikation.- Dokumentera och journalföra, mäta effekter av insatser samt annan verksamhetsadministration. - Vid behov lösa transporter för klienten.- Vid behov städa, fixa och inreda lägenheter utifrån verksamhetens behov. - Andra arbetsuppgifter kopplade till verksamhetens behov kan också åläggas arbetstagaren från ett tillfälle till ett annat. ArbetstiderSom kontaktperson sker i huvudsak mycket av arbetet på dagtid, och främst vardagar dock kan också arbetet innebära oregelbundna arbetstider dag, kväll och helg samt beredskap på kvällar, nätter och helger. Nattarbete kan således förekomma i enstaka fall.Stöd- Som stöd i sitt arbete har kontaktpersonen:o Enhetschef/biträdande enhetschef/samordnareo Legitimerad personal/specialister vid behovo Interna utbildningsinsatser vid specifika tillfällen utifrån behovo Handledningo Kollegiala samtal och konferensero Risk och skyddsbedömningarBil- Kontaktpersonen kommer att köra verksamhetsbil i tjänsten. I vissa fall kommer det att finnas en bil till varje kontaktperson och i vissa fall delar kontaktpersonen bilen med någon kollega. Bilen ska hanteras enligt företagets bilpolicy.

Behandlingsassistent/SocialpedagogVillkor

Arbetsplats

Arbetsplats:
Bogruppens stödboende Norrköping
Hemsida:
www.bogruppen.se

Ansökan

Referens:
Vik Stödboende Norrköping
E-postadress:
lin.osen@bogruppen.se
Sista ansökningsdag:
2019-04-30


Senaste inkomna jobb