Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

BOENDEHANDLEDARE HVB HEM

Om tjänsten

BESKRIVNING AV FÖRETAGET

Villa Vi är ett nystartat HVB-hem med inriktning på ensamkommande ungdomar i åldrarna 15-21 år. Villa Vi kommer att erbjuda möjlighet till placering av totalt 16 ungdomar i åldern 15-21 år. Vi har två inriktningar i vårt HVB hem; 8 platser för ensamkommande barn/ungdomar samt 8 platser för ensamkommande barn/ungdomar i behov av extra stöd och behandling, där verksamheten vänder sig särskilt till de ungdomar med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk problematik. Verksamheten bedrivs i en hemlik miljö, centralt beläget i Mora. Vi har nära till skola, fritidsaktiviteter och lokalsamhällets resurser.

ARBETSUPPGIFTER

Ensamkommande barn och ungdomar befinner sig i en extra utsatt situation, på flykt från sina hemländer och separerade från sina anhöriga. Barnen behöver ett tryggt och välkomnande mottagande till Sverige med tidiga stöd- och omvårdnadsinsatser. Målet för barnen/ungdomarna är att de ska få en grundläggande trygg och kärleksfull tillvaro med möjlighet till att integreras in i det svenska samhället. De ska få möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin boendemiljö.

Som handledare stödjer du ungdomarna i deras individuella utveckling för att främja god livskvalitet. Du är ett professionellt vuxenstöd för ungdomarna i vardagen, medverkar i social planering och är kontaktperson gentemot skola, föreningsliv, socialtjänst, eventuell familj i hemlandet, gode män etc. Du utgår ifrån ett miljöterapeutiskt arbetssätt med inriktning på kontaktmannaskap, nätverksbyggande och engagemang. I arbetet har du utgångspunkten i en friskhetsskapande grundsyn (salutogent synsätt), där empati och ett samspelsinriktat förhållningssätt blir bärande.

Som handledare arbetar du även med färdighetsträning tillsammans med ungdomarna och med att skapa en meningsfull fritid för ungdomarna samt alla i ett hem förekommande uppgifter. Du får gärna ha intresse för friluftsliv och sport/idrott också. I arbetet tar du eget ansvar och du har god förmåga till samarbete och ett kreativt arbetssätt.

KVALIFIKATIONER

Du är utbildad socionom, socialpedagog, beteendevetare, behandlingsassistent eller har annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Kunskap om BBIC, lösningsfokuserat arbetssätt och KASAM är meriterande.

EGENSKAPER

Det är viktigt att du har personlig lämplighet och det innebär t.ex. att ha ett genuint intresse av att arbeta med utsatta människor, uppmuntra, entusiasmera, ha förmåga att sätta gränser och kunna samarbeta i team, kunna arbeta självständigt, ha hög stresstolerans, initiativförmåga, kunna skapa och bevara goda relationer. Du har en kulturell ödmjukhet och förståelse för komplexiteten i mötet mellan olika kulturer.

Körkort B är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av kognitiv beteendeterapi (KBT) eller ART, kunskaper i olika språk, liksom utbildning och erfarenhet av arbete med ungdomar, flyktingar eller personer med psykisk ohälsa.

Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift eftersom dokumentation och journalföring ingår som en viktig del i arbetet. Du skall ha en god kännedom om det svenska samhällets uppbyggnad. Har du kunskap om de lagar och regler som styr i arbetet med ensamkommande är det meriterande.

ÖVRIGT

Utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister är ett krav.
Vi eftersträvar en personalgrupp med jämn könsfördelning och etnisk mångfald. Regelbunden extern handledning.

FlyktingassistentVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid/Deltid
Arbetstidvaraktighet:
Schemalagd arbetstid, dag, natt och helg.
Lön:
Kollektivavtal finns. Ansökan lämnas skriftligt eller per mejl. Bifoga CV. Vi kan komma att intervjua och anställa löpande.

Arbetsplats

Arbetsplats:
Solutionfocus i Mora AB
Hemsida:
www.villavigruppen.se, www.solutionfocus.se

Ansökan

Referens:
BOENDEHANDLEDARE HVB HEM
E-postadress:
info@solutionfocus.se
Sista ansökningsdag:
2014-12-24
Övrigt:
Heltid alternativt deltid. Schemalagd arbetstid, dag, natt och helg. Provanställning 6 månader.


Senaste inkomna jobb