Notera att sista ansökningsdagen har passerat i denna jobbannons!

Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen

Om tjänsten

Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola.
Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerade på Hushags- och Hagagymnasiet.


ARBETSUPPGIFTER
- Du har som ungdomskonsulent ett delat ansvar med elevens mentor att ge eleven en trygg och utvecklande situation.
- Du har ett helhetsgrepp kring eleven och samverkar med vårdnadshavare, lärare, elevhälsa samt andra organisationer/myndigheter utanför skolan
- Du skall kartlägga och analysera förmodade orsaker till varför skolan inte är/varit ett alternativ för eleven
- Du möter eleverna under raster och har en stöttande funktion för elever med behov av vuxenstöd.
- Du skall vara med och skapa rutiner för elever, för att skapa en plattform för en fungerande studiesituation
- Du kommer att vara en del i arbetet med elever som valt att stanna hemma, ett arbete som syftar till att ge stöd i aktuell situation och att få eleverna tillbaka till skolan
- Du kommer att bedriva olika former av gruppverksamhet. Formen och innehållet är utifrån aktuella behov, t ex grupper för unga mödrar
- Du kommer att tillsammans med övrig personal att organiserar och genomföra olika former av tema- och friluftsdagar.
- Du kommer att vara delaktig i elevers praktikanskaffning och praktikuppföljning


KVALIFIKATIONER
Vi söker en person med integritet och personlig mognad. Du bör vara strukturerad, uthållig, kreativ och ha en uttalat god förmåga att arbeta självständigt. Kulturell medvetenhet och humor är viktiga delar i arbetet.
Du skall ha kunskap om skolans organisation och erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer. Du skall ha erfarenhet av arbete med ungdomar i aktuell åldersgrupp, 15 – 20 år.
Du har god samarbetsförmåga, är intresserad av målgruppen och har en vilja av att vara en del av en lösning. Vi ser gärna att du har någon form av högskoleutbildning inom beteendevetenskap, exempelvis socionom, socialpedagog eller beteendevetare. Du har också erfarenhet av arbete med ungdomar med behov av särskilt stöd. Du har god förmåga att arbeta utifrån elevens och verksamhetens specifika behov och beredd på att arbeta med individuella lösningar som fokuserar på elevens studiesituation.
Personlig lämplighet är av vikt och flerspråkighet är meriterande. B-körkort krävs


ÖVRIGT
Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!

Ungdomskonsulent, fritidVillkor

Varaktighet och arbetstid:
Tillsvidare, Heltid
Arbetstidvaraktighet:
Heltid.
Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast.
Tjänsterna tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Lön:
Enligt avtal.

Arbetsplats

Arbetsplats:
Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen

Ansökan

Referens:
A520320
Webbplats:
https://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=d39396f8-5549-405b-bc57-080ac337794d&TK=9592fc62-634c-488a-b2ce-b46a7323ab0e
Sista ansökningsdag:
2015-12-07


Senaste inkomna jobb